Úvodní stránka»

 
Úřad městské části»
Odbory ÚMČ»
E-podatelna» >>
Úřední deska»
 

 
Samospráva MČ»
 

 
Zpravodaj MČ»
Městská část»
Sport v naší MČ»
Zájmová činnost v MČ
Harmonogram blokového čištění»
Povodňový plán ÚMČ
Požární řád ÚMČ
 

 
Klub Míša Kulička
Mateřské školy MČ
Základní školy MČ
Knihovna v Maloměřicích»
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava
Církev československá husitská
Obrspolek
Kronika a zajímavosti MČ
 

 
Policie ČR»
Sbor dobrovolných hasičů - Obřany»
 

 
Užitečné odkazy»

Projednání plánu mobility-pozvánka
zápis z veř.proj. plánu mobility
Projednání plánu mobility MMB

INFO - Obchvat Maloměřic a Obřan (pracovní setkání 5.1.2016)
tabulka telefonni seznam

Vítejte v elektronické podatelně!


Nacházíte se na webových stránkách elektronické podatelny ÚMČ Maloměřice a Obřany.

    Už žádné úřední hodiny, už žádné fronty u přepážek, už žádné cesty na úřad. Podání v elektronické podobě můžete nyní vyplnit pohodlně u svého počítače, elektronicky je podepsat a odeslat na adresu ePodatelny (podatelna@malomerice.cz). Komunikace s úřady už prostě nemůže být jednodušší. Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.

    Podle zákona č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu… a nařízení vlády č. 304/2001 Sb. musí občan při komunikaci s orgány státní správy a samosprávy používat zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.


zpět