Úvodní stránka»

 
Úřad městské části»
Odbory ÚMČ» >>
E-podatelna»
Úřední deska»
 

 
Samospráva MČ»
 

 
Zpravodaj MČ»
Městská část»
Sport v naší MČ»
Zájmová činnost v MČ
Harmonogram blokového čištění»
Povodňový plán ÚMČ
Požární řád ÚMČ
 

 
Klub Míša Kulička
Mateřské školy MČ
Základní školy MČ
Knihovna v Maloměřicích»
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava
Církev československá husitská
Obrspolek
Kronika a zajímavosti MČ
 

 
Policie ČR»
Sbor dobrovolných hasičů - Obřany»
 

 
Užitečné odkazy»

Projednání plánu mobility-pozvánka
zápis z veř.proj. plánu mobility
Projednání plánu mobility MMB

INFO - Obchvat Maloměřic a Obřan (pracovní setkání 5.1.2016)
tabulka telefonni seznam
Odbory na ÚMČ


Správce bytových a nebytových objektů MČ


Odbor rozpočtu a financová         


Odbor životního prostředí, vnitřních věcí, zemědělství

                
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví         

                 
Odbor výstavby a územního plánování, stavební úřad                  

             
Úsek právní a majetkový                

               
Úsek školství, kultury a sportu        

Úsek investic, dopravy a vodního hospodářství


Úsek informatiky


Czech-point


Podatelna


Telefonní kontakty

                                                                                                         

     Odbory Úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany zřídila Rada městské části Brno-Maloměřice a Obřany. Odbor je pracovní úsek, který je vytvořen k zajištění ucelených okruhů činností s řadou odborně souvisejících činností, nebo za účelem snazšího a komplexního řízení zpravidla jednoho či více oddělení, v jejichž působnosti je několik předmětů činností.
     Odbory plní úkoly obce v samostatné působnosti i v oblasti přenesené působnosti, bližší popis činnosti odborů je stanoven Organizačním řádem,
pro účely webové prezentace jsou tyto činnosti a kompetence uvedeny pod odkazy jednotlivých odborů.
     V současné době jsou na Úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany zřízeny 4 odbory a 4 úseky, které sídlí v hlavní budově ÚMČ Selská 66 a v jejím dvorním traktu.

    V hlavní budově Selská 66 jsou umístěny :
          - v přízemí objektu - odbor výstavby a územního plánování, stavební úřad
                                          - Úsek investic, dopravy a vodního hospodářství   
          - v 1.NP - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

                        - Úsek školství, kultury a sportu
                        - Podatelna úřadu
                        - Kancelář tajemníka úřadu


    Ve dvorním traktu Selská 66, ve 3.NP jsou umístěny :
          - Odbor životního prostředí, vnitřních věcí, zemědělství
          - Odbor rozpočtu a financování
          - Úsek právní a majetkový