Úvodní stránka»

 
Úřad městské části» >>
Odbory ÚMČ»
E-podatelna»
Úřední deska»
 

 
Samospráva MČ»
 

 
Zpravodaj MČ»
Městská část»
Sport v naší MČ»
Zájmová činnost v MČ
Harmonogram blokového čištění»
Povodňový plán ÚMČ
Požární řád ÚMČ
 

 
Klub Míša Kulička
Mateřské školy MČ
Základní školy MČ
Knihovna v Maloměřicích»
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava
Církev československá husitská
Obrspolek
Kronika a zajímavosti MČ
 

 
Policie ČR»
Sbor dobrovolných hasičů - Obřany»
 

 
Užitečné odkazy»

Projednání plánu mobility-pozvánka
zápis z veř.proj. plánu mobility
Projednání plánu mobility MMB

INFO - Obchvat Maloměřic a Obřan (pracovní setkání 5.1.2016)
Úřad městské části Brno
Maloměřice a Obřany

 
Tajemník  úřadu

Odbory   
      


Veřejné zakázky     
       

Co lze na našem úřadě
vyřídit


Předpisy obce

Přístup k informacím

Podatelna

Telefonní kontakty

Seznam e-mailových adres

Organizační schéma úřadu

Životní situace
 


 

 Městská část Brno-Maloměřice a Obřany jsou jednou z části statutárního města Brna, leží na severovýchodním okraji města Brna po obou březích řeky Svitavy, a představuje vstupní prostor do nejjižnější části Chráněné krajinné oblasti Moravský kras.
     Městská část vznikla po komunálních volbách v listopadu 1990. Jeji katastrální rozloha je 936 ha a její počet obyvatel k 1.1.2011 byl 5359.
    Území dvou samostatných obcí Obřany a Maloměřice je osídleno téměř nepřetržitě již od pravěku.
   Místními významnými archeologickými lokalitami jsou Hradisko u Obřan z doby bronzové, mohutné opevnění hradiště, a lokalita Holý kopec u Maloměřic, kde je doložena přítomnost pravěkého člověka již ve starší době kamenné. Maloměřice jsou poprvé zmiňovány koncel 12. století. Původně zeměpanskou ves spravovali církevní a světští majitelé. V roce 1325 věnoval rod pánů z Lipé Maloměřice klášteru cisterciaček na Starém Brně. Po zrušení kláštěra v roce 1782 byly Maloměřice součástí náboženského fondu, a následně v rámci husovického panství v soukromém vlastnictví. K městu Brnu byly připojeny v roce 1919.
    Obřany jsou doloženy v první polovině 13. století, kdy je zmiňován hrad se vsí. Postupně je drželi páni z Obřan, z Lipé a z Lichtenburka. Po roce 1395 získal Obřany kláštěr kartuziánů v Králově Poli. Od roku 1782 spravoval panství Královo Pole a v jeho rámci i Obřany náboženský fond, který je roku 1825 prodal Josefu Schindlerovi. K Brnu byly připojeny v roce 1919.
     K pamětihodnostem patří kostel sv. Václava v Obřanech, původní románská stavba ze 13. století, přebudována do dnešní barokní podoby koncem 18. století. Též barokní plastika sv. Jana Nepomuckého v Maloměřicích. Dále pak také kaplička v Maloměřicích z roku 1905 a řada křížů a pomníků, které dotvářejí zdejší prostředí. Významná je na zdejším katastrálním území i stavebně-technická památka - silniční most přes řeku Svitavu v Maloměřicích z roku 1928.Názvy ulic, tvořící hranici MČ :
    - Žarošická.
    - Kulkova
    - Baarovo nábřeží
    - Dolnopolní
    - Cacovice

 Úřední hodiny :
 úřadu:

Pondělí
Středa

08.00-17.00
08.00-17.00
 podatelny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

08.00-17.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-12.00

08.00-11.00
 pro ověřování:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
08.00-16.00
08.00-12.00
08.00-16.00
08.00-12.00

08.00-11.00

 Základní telefonní čísla :
Ústředna


Fax
Starosta
Místostarosta
545423 930
545423 940

545423 983
545423 980
545423 981

 Kontaktní údaje :
Adresa úřadu :
                 Selská 66
                 614 00 Brno
                 IČ: 44992785      

ID datové schránky : 3xjbvwx
Bankovní spojení :
KB Brno-město
č.ú.: 19-0020824621/100 Domény úřadu :
 
www.malomerice.cz
www.obrany.cz